MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan TC T.O.E.G.-Rotterdam om met ingang van dagtekening van dit inschrijvingsformulier bedragen van mijn IBAN rekening af te schrijven wegens contributie tot het lidmaatschap.