Tomeloze inzet voor je club

 

Tennisclub TOEG is - net als alle verenigingen - afhankelijk van de inzet van haar leden. En vele handen maken licht werk. Daarom doen wij jaarlijks een beroep op de ‘Tomeloze Inzet’ van onze leden. Op die manier houden we de club gezamenlijk in topvorm!

 

In de praktijk houdt het in dat je je tenminste 5 uur per jaar vrijwillig inzet. Dat kan op verschillende manieren, zoals we hieronder beschrijven. Wanneer je niet kunt of niet wilt, kun je je inzet jaarlijks afkopen voor € 35,-.

 

Wat kun je doen:

  • Een bardienst draaien tijdens evenementen, zoals de competitie of een toernooi. De bardiensten worden gecoördineerd door Carlie Quispel.
  • Meehelpen met het onderhoud van het tennispark op de zogenaamde Groendagen. Data van deze Groendagen worden via de site, e-mail en op posters bekend gemaakt. De Groendagen worden gecoördineerd door Arie Wies.
  • Participeren in bestuurlijke activiteiten of een specifieke commissie. De mogelijkheden zijn talrijk en worden gecoördineerd door het bestuur. Je kunt het bestuur hier rechtstreeks over benaderen.