AFMELDINGSFORMULIER T.C. T.O.E.G.-ROTTERDAM

 

Via dit onlineformulier kunt u uw lidmaatschap bij T.C. T.O.E.G. opzeggen met ingang van 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Dit volledig ingevulde formulier dient uiterlijk voor 1 december  van dit jaar bij de ledenadministrateur binnen zijn gekomen. U ontvangt gelijk een bevestiging dat het formulier in goede orde is ontvangen door de ledenadministrateur, die er zorg voor zal dragen dat u wordt uitgeschreven en afgemeld wordt bij de KNLTB.
DIGITALE  INTREKKING  MACHTIGING

 

ONDERGETEKENDE TREKT HIERBIJ DE MACHTIGING IN DIE VERLEEND IS AAN T.C.-TOEG ROTTERDAM OM VAN ZIJN/HAAR ONDERGENOEMDE IBAN REKENINGNUMMER BEDRAGEN AF TE SCHRIJVEN WEGENS CONTRIBUTIE MET BETREKKING TOT HET LIDMAATSCHAP.