INSCHRIJVINGSFORMULIER T.C. T.O.E.G.-Rotterdam

 

Het lidmaatschap voor tennisclub T.O.E.G.-Rotterdam wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit aanmeldingsformulier moet u volledig invullen. Voor het lidmaatschap is een PASFOTO VERPLICHT gezicht naar voren, lichte achtergrond, MAXIMAAL 300 X 400 PIXELS . U kunt een digitale foto mailen aan ledenadministratie@toeg.nl of een foto op papier in het clubhuis in de brievenbus van de ledenadministrateur stoppen. Wilt u erbij vermelden bij wie de foto hoort? Daarna handelt onze ledenadministrateur per e-mail de verdere inschrijving af. Let op: voor uitleg zie onderzijde aanmeldingsformulier.


HET ÉÉNMALIG ENTREEGELD VOOR DE LIDMAATSCHAPPEN BEDRAAGT € 25,=.

WINTERZWERVERS BETALEN GEEN ENTREEGELD.


MACHTIGINGSFORMULIER

 

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan TC T.O.E.G.-Rotterdam om met ingang van dagtekening van dit inschrijvingsformulier bedragen van mijn IBAN rekening af te schrijven wegens contributie tot het lidmaatschap.


TOELICHTING

Algemeen
Leeftijdsgrenzen gaan in op 1 januari van het jaar dat de leeftijd van 8, 11 of 18 jaar wordt bereikt.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Door lid te worden van tennisclub T.O.E.G.-Rotterdam wordt akkoord gegaan met alle voorschriften uit de statuten en andere reglementen (te vinden op onze website). Hieronder worden de belangrijkste regels eruit gelicht:
·    De vastgestelde afhangregels zijn verplicht voor het gebruik van de tennisbanen;
·    Gedurende competitiedagen, promotieweekends, door tennisclub T.O.E.G.-Rotterdam georganiseerde toernooien en kampioen­schappen bestaat de mogelijkheid dat er geen banen beschikbaar zijn voor vrij tennissen;
·    Seniorleden draaien bardiensten (ca. 2 keer per jaar). Hiervoor moet éénmalig de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) worden gevolgd. Deze instructie duurt twee uur en wordt ’s avonds gegeven;
·    Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd en wel vóór 1 december van het laatste lidmaatschapsjaar.

Werkdagleden
Deze categorie leden wordt ingeschreven als lid van de K.N.L.T.B. maar kan uitsluitend gebruik maken van onze banen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17.00 uur. Deelname in de weekends aan door T.O.E.G. georganiseerde evenementen is toegestaan.

Winterzwerver-leden
WZ-leden kunnen tegen gereduceerd tarief tennissen gedurende de periode 1 oktober t/m 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Entreegeld is niet verschuldigd. Bij inschrijving is het aanleveren van een pasfoto verplicht. WZ-leden kunnen zowel overdag als 's avonds en in de weekeinden tennissen. Afhangen via de KNLTB clubapp verplicht. WZ-leden mogen in principe deelnemen aan winteractiviteiten zoals Erwtensoeptoernooi, Kerstklaverjassen en de Label, maar niet aan de competitie. WZ-leden kunnen tennislessen volgen via de club. WZ-leden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van T.C. T.O.E.G.-Rotterdam. 

Kortingen
·    Seniorleden die aantonen student te zijn (collegekaart en betalingsbewijs collegegeld) krijgen € 50,- studentenkorting.
·    Leden die binnen 3 jaar terugkeren, betalen geen entreegeld.
·    Alle leden kunnen jaarlijks door overlegging van een kopie van de Rotterdampas € 25,- korting krijgen op de volledige jaarcontributie. Dit bedrag wordt achteraf teruggestort. De Rotterdampas-korting geldt niet voor contributie met staffelkorting.

Openingstijden
Het park en de kleedruimten zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 23.00 uur geopend. Zaterdag en zondag van 09.00 tot 18.00 uur. Het clubhuis is zoveel mogelijk geopend. Als het hek niet geopend is, is het park te betreden met behulp van de ledenpas. Ook de kleedkamers kunnen met de ledenpas worden geopend, zodat van de watervoorziening en de toiletten gebruik kan worden gemaakt.

Labellen
Als nieuw lid leer je gemakkelijk andere leden kennen door deelname aan het ‘Labellen’ van onze tennisclub. Op vaste momenten in de week verzamelt zich in ons clubhuis een willekeurige groep leden van verschillend tennisniveau, om met elkaar een partijtje tennis te gaan spelen. De KNLTB-pasjes (labels) worden verzameld door een bepaald persoon, die naar beste eer en geweten, de partijen (wedstrijden) indeelt. Dit kunnen (gemengd) dubbels en singles zijn. Voor de senioren is dit op dinsdag- en donderdagmiddag (vanaf ongeveer 13.00 uur) en woensdagavond (van 18.45 -21.00 uur). We spelen ongeveer drie keer 45 minuten. Op een later tijdstip meedoen is geen enkel probleem. Na afloop wordt gezellig een drankje genuttigd.

Contact
Clubhuis:    010-4661144    Internet:    www.toeg.nl    E-mail:    ofni.[antispam].@toeg.nl
Correspondentie:    T.C. T.O.E.G.-Rotterdam, Postbus 33116, 3005 EC Rotterdam
Tennislessen:    Marco Verkleij (06-29456091)